• Hotline: 024 22188777

  • Email: labvenussmile@gmail.com

Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Venus Smile

Sản phẩm

Phục hình Implant

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

Hàm nắn chỉnh nha khoa

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

Hàm khung

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

Phục hình tháo lắp

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

Lava 3M

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

Răng Nacera

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

Răng sứ kim loại quý

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

RĂNG SỨ CERAMILL

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

RĂNG SỨ HT SMILE

Hệ thống cắt gọt nha khoa tiên tiến nhất của Roland Corp

024 22188777

024 22188777