• Hotline: 024 22188777

  • Email: labvenussmile@gmail.com

Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Venus Smile

Công nghệ

14/08/2016

Quy định đổi trả

Hướng dẫn mua hàng

Mấu chốt sự khác biệt của kỹ thuật CAD/CAM nằm ở chỗ kỹ thuật Scan, mà qua đó

14/08/2016

Hình thức thanh toán

Bác sỹ sử dụng kỹ thuật CAD/CAM để giúp cho bệnh nhân của họ có một phục hình...

14/08/2016

Công nghệ Cad/CAM

CAD/CAM được viết tắt từ computer aided design / computer aided manufacturing...

18/09/2016

024 22188777

024 22188777